Choroby Oddechowe

Choroba

Choroba jest to zaburzenie funkcji organizmu lub też uszkodzenie struktury organizmu. Choroba pojawia się w momencie, kiedy czynnik chorobotwórczy wywołuje niepożądane objawy. Czynniki chorobotwórcze dzielimy kolejno na: biologiczne, fizykochemiczne, genetyczne oraz społeczne. Wśród czynników chorobotwórczych biologicznych wyróżniamy kolejno następujące: pasożyty, płazińce, takie jak na przykład włosień, tasiemiec uzbrojony oraz tasiemiec nieuzbrojony, stawonogi, takie jak na przykład kleszcze, komary, muchy tse-tse oraz pająki, obleńce, takie jak na przykład glista ludzka, czy owsiki, pierwotniaki, jak na przykład ameba, priony, czyli białka infekcyjne, mikroorganizmy patogenne oraz wirusy, takie jak na przykład ospa, WZW, różyczka, grypa, AIDS, żółtaczka, wścieklizna, czy wirusowe zapalenie opon mózgowych. Wśród czynników chorobotwórczych fizykochemicznych wyróżniamy następujące czynniki: promieniowanie, gleba, powietrze, zanieczyszczenia, trucizny oraz pogoda. Z kolei wśród czynników chorobotwórczych społecznych wyróżniamy następujące: nacisk społeczny, nieodpowiednie warunki życia, brak akceptacji oraz stres. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 wyróżnia następujące choroby: choroby autoimmunologiczne, choroby endokrynologiczne, choroby genetyczne, choroby hematologiczne, choroby metaboliczne, choroby narządów zmysłów, choroby neurologiczne, choroby nowotworowe, choroby pasożytnicze, choroby reumatyczne, zaburzenia rozwoju, choroby skóry, choroby stanu odżywiania oraz choroby tkanki łącznej.

Podobne artykuły

Leczenie zapalenia zatok
Podczas leczenia zapalenia zatok stosuje się między innymi leczenie chirurgiczne, które polega na zabiegach chirurgii endoskopowej, czyli tak zwanej czynnościowej endoskopowej chirurgii zatok. W celu wyleczenia zapalenia zatok stosuje się również leczenie immunostymulujące. Wśród tych preparatów znajdują się preparaty zawierające antygeny bakteryjne, takie jak na przykład Luivac, Ribomunyl, Broncho-Vaxom oraz Polyvaccynę, a z pośród innych leków stosuje się tutaj lewamizol, inosine pranobex oraz biostyminę. Powikłaniami zapalenia zatok mogą być następujące: powikłania oczodołowe zapalenia zatok przynosowych oraz powikłania wewnątrzczaszkowe zapalenia zatok przynosowych. Powikłania oczodołowe zapalenia zatok przynosowych stanowią skutek nie leczonego zapalenia zatok. Zakażenie, które ma swoje ognisko w zatokach szerzy się na sąsiadujące oczodoły. Do powikłań oczodołowych należą między innymi: ropień podokostnowy w przyśrodkowym kącie oka ponad woreczkiem łzowym, który pojawia się w przypadku zapalenia zatok czołowych lub sitowych, ropień podokostnowy we wnętrzu oczodołu, który może wypchnąć gałkę oczną, przebicie zatoki czołowej w okolicy łuku brwiowego, ropowica oczodołu, co objawia...

Powikłania wewnątrzczaszkowe zapalenia zatok przynosowych
Powikłania wewnątrzczaszkowe zapalenia zatok przynosowych stanowią skutek nie leczonego zapalenia zatok. Powikłania tego typu towarzyszą najczęściej przewlekłemu zapaleniu zatok klinowych, czołowych lub sitowych. Takie zakażenie do wnętrza czaszki może rozprzestrzeniać się na trzech następujących drogach: przez ciągłość, przez naczynia krwionośne lub naczynia chłonne oraz przez krążenie ogólne. Do powikłań tego typy należą między innymi: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie szpiku kości czaszki, ropień podtwardówkowy, ropień nadtwardówkowy, ropień mózgu oraz zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej. Kolejną chorobą układu oddechowego jest zapalenia tchawicy. Jest to choroba o pochodzeniu wirusowym. Powodują ją następujące rodzaje wirusów: wirusy grypy, wirusy paragrypy, wirusy rhino, wirusy adeno oraz wirusy RS. Rzadko chorobę tę powodują bakterie, ale jeśli już dojdzie do zakażenia bakteryjnego, to zapalenie tchawicy wywołują następujące bakterie atypowe: Chlamydia pneumoniae oraz Mycoplasma pneumoniae. Kiedy choroba przybiera postać ostrą, to często przebiega wraz z zapaleniem oskrzeli oraz z zapaleniem krtani, ponieważ zakażenie tchawicy stanowi często wstęp do zapalenia oskrzeli....

Zapalenie tchawicy
Zapaleniu tchawicy często towarzyszą takie objawy, jak na przykład: stany podgorączkowe, osłabienie oraz złe samopoczucie. Choroba ta jest uleczalna, ale w najgorszych przypadkach może skończyć się śmiercią. Leczenie zapalenia tchawicy polega na zapewnieniu choremu właściwego powietrza do oddychania. Powietrze takie musi być ciepłe, czyste oraz wilgotne. Zatem stosuje się inhalację z węglanu sodowego, olejków eterycznych oraz ziół o działaniu ściągającym. Ponadto podaje się również leki przeciwzapalne, a w wyjątkowych przypadkach podaje się sulfonamidy. Kolejną chorobą układu oddechowego i dość popularną jest zapalenie oskrzeli. Jest to choroba, która może przebiegać jako dwie odrębne jednostki chorobowe, które posiadają inne przyczyny oraz inne sposoby leczenia. Wyróżniamy zatem: ostre zapalenie oskrzeli oraz przewlekłe zapalenie oskrzeli. Ostre zapalenie oskrzeli stanowi stan zapalny błony śluzowej oskrzeli. Ten stan zapalny jest spowodowany zakażeniem dróg oddechowych. Zakażenie to z reguły przebiega z przekrwieniem oraz ze złuszczaniem się nabłonka oddechowego. Ponadto powstaje tutaj wysięk w świetle oskrzeli. Wśród charakterystycznych...

Ostre zapalenia oskrzeli
Wśród objawów ostrego zapalenia oskrzeli możemy wymienić między innymi następujące: krwioplucie, pieczenie w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej, który zazwyczaj jest związany z kaszlem, duszność oraz charczenie podczas wdychania, jak również wydychania powietrza. Istnieje wiele przyczyn ostrego zapalenia oskrzeli. Są to kolejno: adenowirusy, wirus grypy, wirus paragrypy, syncytialny wirus oddechowy, rhinowirusy, wirusy Coxsackie, wirus opryszczki, Chlamydia pneumoniae, Bordatella pertusis, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis oraz Mycobacterium tuberculosis. Istnieje również wiele czynników ryzyka pojawienia się choroby. Do takich czynników należą kolejno: przewlekła choroba oskrzelowo-płucna, przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, alergia oskrzelowo-płucna, przewlekłe zapalenie migdałków, immunosupresja, wiek podeszły, wiek dziecięcy, palenie tytoniu bądź też narażenie na dym tytoniowy, choroba refluksowa przełyku, jak również niedobory immunologiczne. W leczeniu stosuje się kilka zaleceń oraz leków. Są to kolejno następujące zalecenia: odpoczynek do momentu ustąpienia gorączki, zakaz palenia tytoniu oraz inhalacje nawilżające drogi oddechowe. Z kolei wśród leków stosuje się w leczeniu...